Doelstelling van F4F

Ons doel is om activiteiten te ondernemen die je niet zo snel alleen doet of gewoon gezelliger zijn met een groep. Alle activiteiten worden op niet-commerciŽle basis en dus zo goedkoop mogelijk georganiseerd. Dat betekent dat de onkosten altijd onder alle deelnemers worden verdeeld.
De F4F-activiteiten zijn voor, maar ook důůr deelnemers: ze worden altijd georganiseerd door een deelnemer van de groep. Concreet houdt dat in dat elke F4F-er ongeveer ťťn maal per jaar iets organiseert. Deelname aan de activiteiten geschiedt vrijwillig en op eigen risico.