Organisatie

Kosten deelnemerschap en activiteit
Alle activiteiten worden op niet-commerciŽle basis, dus zo goedkoop mogelijk georganiseerd. Dat betekent dat de onkosten altijd onder alle deelnemers worden verdeeld. Het deelnemerschap kost 20 euro per jaar.

Frequentie deelname
We vinden het prettig als de deelnemers elkaar beter leren kennen. Dat bereik je alleen als je met enige regelmaat aan activiteiten deelneemt. Doordat we onze groep bewust klein houden met ongeveer veertig deelnemers als maximum, kent iedereen elkaar. We streven ernaar dat iedereen minimaal ťťn keer per twee maanden aan een activiteit deelneemt.

De deelnemers staat open voor contact. Je wordt met open armen ontvangen en de groep doet haar best om nieuwe deelnemers erbij te betrekken en je beter te leren kennen.

Niet alle activiteiten zijn goed met het openbaar vervoer te bereiken. Het is voor jezelf prettig als je in het bezit bent van een auto. Uiteraard kun je ook kijken of je met iemand mee kunt rijden die ook naar de activiteit gaat en in jouw buurt woont.

Organiseren activiteiten
De activiteiten worden door de deelnemers zelf georganiseerd. Als je een jaar deelnemer bent, wordt verwacht dat je ook minstens ťťn activiteit per jaar organiseert. Ben je geen organisatietalent? Dat is helemaal niet erg. Dan koppelen we je aan een deelnemer met genoeg ervaring op dit gebied en organiseren jullie dit samen.

We organiseren voornamelijk activiteiten in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, omdat daar ook de meeste deelnemers wonen.

Verslag en foto's
Er wordt van elke activiteit een kort verslag geschreven. Misschien heb je die leuke activiteit net gemist en kun je zo teruglezen hoe de activiteit is verlopen of nog even de leuke herinnering ophalen. Een aantal foto's wordt op onze Instagram- en twitterpagina geplaatst en alle andere foto's zijn terug te vinden in een afgeschermde omgeving die alleen voor de deelnemers toegankelijk is.

Stichting / bestuur
We zijn sinds 2003 een stichting. Dit heeft te maken met onze wens om de bestuurdersverantwoordelijkheid te beperken. Het bestuur bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris en penningmeester). Deze bestuursleden zijn ook actief deelnemer.
Elk jaar is er een jaarvergadering, waarbij we allemaal meepraten over Friends4fun-zaken. De kascontrolecommissie doet bijvoorbeeld verslag van de financiŽn. We koppelen altijd (vrijblijvend) een activiteit voor- of achteraf aan de vergadering. Er wordt met een agenda en verslag gewerkt.